Het masterplan Loppemsestraat is een allesomvattend ontwerp voor een gemengde dienstencampus. Het bestaande dienstencentrum De Braambeier wordt in het ontwerp geïntegreerd, samen met een woonzorgcentrum met 130 kamers, 80 assistentiewoningen, een kortverblijf met 10 kamers, een dagcentrum, een kinderdagverblijf, een cultureel centrum met een zaal voor 300 personen en een evenementenplein. Daarnaast wordt ook ruimte gecreëerd voor mogelijke andere functies die gemeenschapsfunctie vervullen. De verschillende functies worden in het gebied gebracht aan de hand van een netwerk. Om een goede integratie in de omliggende woonwijken te realiseren worden de gebouwen van een extensieve schaal en programma naar een intensieve schaal en programma opgebouwd. Er worden op de campus uitgebreide circulatiestromen voor voetgangers en fietsers aangelegd. De circulatiestroom voor auto's wordt zo beperkt mogelijk gehouden en gecentraliseerd naar één ondergronds parkeercomplex voor alle functies samen. Aan de Braambeier wordt een publiek terras aangelegd dat een ontmoetingsfunctie heeft voor de omliggende woonwijken. Op de hoek wordt het cultureel centrum gerealiseerd. De architectuur van dit centrum moet een oriëntatiepunt worden voor de ruime omgeving. Op de campus wordt ruim aandacht besteed aan een groene inrichting. De groene long heeft zowel een ecologische als een esthetische functie. Om het contact met de omgeving zo groot mogelijk te maken worden via het netwerk grote zichtassen tot in het hart van de campus getrokken. Aan de Loppemsestraat wordt een kunstwerk geïntegreerd als een rode draad die de verschillende functies met elkaar verbindt.