Voorwerp van de opdracht betreft de opmaak van een stedenbouwkundige studie voor het sociaal huisvestingsproject ‘Kruisstraat – Fiertelmeers’ in de woonwijk Prinskouter te Ronse. Het betreft de inrichting van het binnengebied, gelegen tussen de Kruisstraat, Fiertelmeers, Groeneweg en de Cyriel Buyssestraat. Dit binnengebied is momenteel braakliggend, met uitzondering van een aantal leegstaande, vervallen garages. Het binnengebied is ongeveer 61 are groot en is in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Nieuwe Haard’ te Ronse.