Breskens heeft van oudsher een haven gehad. De Oesterputten is het enige gebied in de woonkern van Breskens dat nog de oude sfeer van verbondenheid tussen de woonkern en de haven uitstraalt. In het kader van het Europese MAYA project is nader onderzoek verricht naar een reconversie van de woonwijk zonder de oorspronkelijke uitstraling van de wijk teniet te doen

Uitgangspunt van de studie is dat een herinrichting van de openbare ruimte en een herstructurering van delen van de bebouwing een opwaardering van de wijk veroorzaakt waardoor ook particulieren verbetering aan hun panden realiseren.