De Sint-Pietersmolenwijk is een nieuw te realiseren woonwijk voor 400 woningen nabij het Brugse stadscentrum. Het ontwerp eindigde als eerste laureaat van een wedstrijd in samenwerking met het Gentse Flux. De ambitie is om niet alleen kwaliteiten te genereren voor nieuwe bewoners, maar ook voor de omliggende woonwijken en zelfs de hele regio. De Blankenbergse Dijk wordt in het ontwerp in zijn historisch waardevolle glorie hersteld als recreatieve verbindingsweg tussen Blankenberge en Brugge. Dit idee werd intussen door de stadsdiensten gerealiseerd in diverse projecten in de ruime omgeving. Zowel de aanleg van de fietsbrug over de Expressweg naar Zeebrugge als de ontwikkeling van de spoorwegbedding op Sint-Pieters kaderen binnen dit idee. Groenassen worden als recreatieve fiets- en wandelverbindingen vanuit het polderlandschap in de woonwijk binnengetrokken. Zij cre๋ren ruimte voor sprot en spel, voor voldoende waterberging en voor landschappelijke polderelementen. Er wordt een optimale sociale mix gerealiseerd met private woningen, sociale kavels, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen. Aan de hand van diverse woningtypes wordt diversiteit in grootte, schaal, type en architectuur gebracht in de wijk. Er worden polderwoningen, terraswoningen, parkwoningen, schakelwoningen en kopwoningen voorzien.