Enkele decennia geleden bestond de omgeving rond het woonzorgcentrum nog uit natuurlijk duingebied. De grond bestaat er uit verzilt zeezand. In de zomermaanden is er sprake van een droge grondconditie. Wij laten ons voor de omgevingsaanleg zowel wat grafisch ontwerp betreft als beplanting volledig inspireren door de duinen.