Het project Halvemaanstraat is een sociaal woonproject voor zesentwintig nieuwbouwwoningen te Moerkerke. Zowel stedenbouwkundig als architecturaal wordt een diepgaand concept uitgewerkt dat een meerwaarde betekent voor de ruimere omgeving. Dit inbreidingsproject versterkt de bestaande groenstructuur aan de hand van netwerken van knotwilgenrijen en grachten. Er wordt een ruimtelijk evenwicht bereikt door aandacht te besteden aan kwalitatieve openbare buitenomgeving bij een hoge woondichtheid. De vormgeving van de woningen garandeert een gevarieerde mix van meerdere woningtypes. Hiervoor wordt zowel in breedte als in diepte gedifferentieerd. De woningen bestaan uit een hoog volume met de woonruimtes en een laag volume met de bijruimtes. Beide volumes worden in contrasterende materialen uitgevoerd. Dankzij de schakeling van hoofdvolumes en bijvolumes ontstaat een gevarieerd straatbeeld.