Jezu´etengoed is een sociaal woonproject bestaande uit achttien huurwoningen. De woningen zijn lage-energiewoningen. Ze zijn zeer compact gebouwd, zeer goed ge´soleerd en elke woning is voorzien van een zonneboiler. De woningen in rode baksteen zijn ingepakt in twee mantels van zwarte dakpannen. Ze zijn allemaal oost-west georiŰnteerd met de woonkamer op de westzijde. De woonkwaliteit is erg groot door de ligging rondom een parkje met gemeenschapsvoorzieningen. De inplanting rond het park is uitgedacht om een natuurlijke doorstroming voor voetgangers van de omliggende woonwijk naar het aanliggende speelbos te stimuleren.